تخمین هزینه‌ی پرینت های سه بعدی

هزینه‌ی پرینت سه بعدی بر اساس زمان کار دستگاه تعیین می‌شود. این روش ممکن است، مشکلاتی را ایجاد نماید. شخص خریدار ممکن است بگوید از کجا معلوم این تعداد ساعت زمان برده است. برای روشن شدن موضوع لازم است روش تعیین زمان را مشخص کنیم.

زمان پرینت به این ۴ عامل بستگی دارد

  1. دقت نازل (به طور معمول ۴/۰ میلیمتر است)
  2. دقت پرینت (بستگی به پرینتر می‌تواند تغییر کند)
  3. حجم کار
  4. پیچیدگی جسم
  5. نوع دستگاه

ادامه مطلب …

روش افزایش کیفیت فایل stl در catia

CATIA  از جمله نرم افزار‌های فوق العاده در حیطه‌ی طراحی سه بعدی صنعتی است. اگر در این نرم افزار تازه کار حساب می‌شوید. شاید به این موضوع برخورد کرده اید که خروجی stl  از فایل شما کیفیت خوبی ندارد.

کتیا برای افزایش سرعت رندر کررن فایل سه بعدی کیفیت خروجی را به صورت پیش فرض کاهش می‌دهد. برای ذخیره‌ی با کیفیت فایل stl  به صورت زیر عمل می‌کنیم.

وارد منوی tools می‌شویم و بعد از  آن وارد option  می‌شویم (شکل ۱)

ادامه مطلب …